Όροι χρήσης & προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα www.megalaerga.gr είναι ο «Διαδικτυακός Τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης, διάθεσης-πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, που δημιούργησε, συντηρεί και διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία που φέρει την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, e-mail: info@megalaerga.gr, όπως νομίμως εκπροσωπείται (από εδώ και στο εξής «η Εταιρεία»).

Τα παρακάτω αναφερόμενα καθορίζουν τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (www.megalaerga.gr) και την αγορά προϊόντων μέσω αυτής. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.megalaerga.gr σας προτρέπουμε να διαβάστε προσεκτικά και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, καθώς κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί άγνοια αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτού.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, είναι και οι εφαρμοστέοι.

Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των αναθεωρημένων όρων χρήσης του συνιστά δεσμευτική αποδοχή αυτών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν καταλαμβάνει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.

«Χρήστης» της ιστοσελίδας μας θεωρείται όποιος την επισκέπτεται με σκοπό την αγορά προϊόντος ή προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.megalaerga.gr, καθώς και όποιος περιηγείται στην ιστοσελίδα ως επισκέπτης.

«Πελάτης» του ηλεκτρονικού καταστήματος www.megalaerga.gr, χαρακτηρίζεται όποιος προχωρεί σε εγγραφή προκειμένου να ολοκληρώσει μία παραγγελία και να προχωρήσει σε αγορά, καθώς και όποιος προχωρεί σε παραγγελία χωρίς εγγραφή, δηλαδή ως «επισκέπτης».

Ο πελάτης που έχει προχωρήσει σε εγγραφή, όπως η διαδικασία προβλέπει, κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username) και Κωδικός Πελάτη (password) που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: α) Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα. β) Να δει μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας την πορεία εκτέλεσης αυτής και τα περιεχόμενά της. γ) Να δει παλιές παραγγελίες του. δ) Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

Σε αυτή την ιστοσελίδα οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

Η Εταιρεία επιθυμεί να γνωρίζετε με άμεσο, απλό και σαφή τρόπο τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ο σεβασμός των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι ηθική και νομική υποχρέωση μας και τυγχάνει σε πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστό ως GDPR, καθώς και της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.megalaerga.gr, είναι αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε παραγγελίες, σύμφωνα με τις διακρίσεις που αναφέρονται παραπάνω για τους Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Με κάθε παραγγελία δημιουργείται προφίλ, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον πελάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κατά την εγγραφή κάθε νέου χρήστη συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, e-mail και σε περίπτωση που ζητείται έκδοση τιμολογίου, επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη από το ηλεκτρονικό κατάστημα και τίθενται στη διάθεσή του www.megalaerga.gr, με σκοπό την άρτια εκτέλεση της παραγγελίας του.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα www.megalaerga.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι απεικονίσεις, οι παντός είδους πληροφορίες και τα δεδομένα για τα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες, λογότυπα και προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και η επωνυμία της Εταιρείας ή τρίτων εταιρειών που εμφανίζονται στο www.megalaerga.gr κ.ο.κ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή και συνεργατών της και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα www.megalaerga.gr δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, μεταπώληση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.megalaerga.gr. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των αναφερόμενων στο παρόν.

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτής, διαφορετικά δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της. Εφόσον επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του www.megalaerga.gr αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους.

Υποχρεώσεις και ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.megalaerga.gr συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της και θα απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Επιπλέον, θα απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας ή και στην ίδια την Εταιρεία ή τρίτους.

Ειδικότερα, οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.megalaerga.gr, υποχρεούνται:

Να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του www.megalaerga.gr, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Να μην παραβιάζουν οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

Να τηρούν απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.megalaerga.gr καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.

Να παρέχουν πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους ως πελάτες.

Να ενημερώνουν τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής τους, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά τους στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.megalaerga.gr έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντας τον.

Να διατηρούν μυστικά και να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους το μοναδικό αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασης τους (username, password) στις υπηρεσίες του www.megalaerga.gr. Υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν άμεσα το ηλεκτρονικό κατάστημα www.megalaerga.gr μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@megalaerga.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού ονόματος των πελατών του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.

Να επιβεβαιώνουν ότι έχουν εξέλθει από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).

Να παρέχουν ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι που ενδεχομένως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.megalaerga.gr δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ή οποιασδήποτε συσχετιζόμενης με αυτούς ιστοσελίδας, καθώς και των τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεών τους.

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων. Δικαιούται, ωστόσο, να διακόπτει οποτεδήποτε την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, η οποία εμφανίζεται ως σύνδεσμος ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συσχετίζεται με την ιστοσελίδα www.megalaerga.gr, αν κατά την κρίση της Εταιρείας το περιεχόμενό της αντίκειται στη νομοθεσία και τα χρηστά ήθη ή και τους παρόντες όρους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ηλεκτρονική μας σελίδα έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών ή ειδικότερων σχολίων προκειμένου να διευκολύνει τον πελάτη. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Δεν ευθύνεται επίσης η Εταιρεία για καταχωρίσεις δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος και έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις του περιεχομένου όποτε κρίνει ότι υπάρχει λάθος.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος περί της μη διαθεσιμότητας αυτών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση προϊόντων που έχει παραγγείλει ο Πελάτης και οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή από τον χρήστη, λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα της εταιρείας παραγωγής του εκάστοτε προϊόντος, όπως κατασκευαστικό ελάττωμα, ελλιπείς ή λάθος πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν προϊόντα και ασφάλεια υλικών.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που υπάρξουν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, ή και κατά τη διάρκεια αυτής, και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εφόσον διαπιστώσει ότι τα χαρακτηριστικά ή η τιμή ενός προϊόντος της παραγγελίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχει αλλοιωθεί λόγω λανθασμένης καταχώρησης ή λόγω προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ουδεμία ευθύνη επίσης φέρει για αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής μας σελίδας εξαιτίας δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της πλατφόρμας ή και λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο ή και λόγω δυσλειτουργίας του παρόχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, ανήθικο, άσεμνο ή λιβελογραφικό.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να γίνει ανακατεύθυνση από link, banner, του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πληροφορίες

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, το ηλεκτρονικό κατάστημα και τους Καταλόγους Μεγάλων Έργων δεν αποτελούν επενδυτικές ή άλλου είδους συμβουλές. Επίσης, δεν εμπεριέχουν καμία προσφορά, σύσταση ή πρόσκληση για τη λήψη αποφάσεων οποιουδήποτε τύπου. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση έχουν συγκεντρωθεί και οργανωθεί από το megalaerga.gr. Βασίζονται σε πηγές οι οποίες ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους. Ωστόσο, το megalaerga.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και την πληρότητα των παρόντων πληροφοριών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από τις πληροφορίες και τα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν. Οι απόψεις και πληροφορίες οι οποίες εκφράζονται στην παρούσα έκδοση αποτελούν εκτιμήσεις του megalaerga.gr κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του καταλόγου και μπορεί στο μέλλον να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Η έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει παρατηρήσεις σχετικά με το μέλλον. Παρόλο που οι εν λόγω παρατηρήσεις αντικατοπτρίζουν την κατάσταση (κατά τη στιγμή δημοσίευσης των εκάστοτε Καταλόγων), ενδέχεται οι πραγματικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα να αποκλίνουν σημαντικά από τις εκπεφρασμένες παρατηρήσεις. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή ή χρήση των περιεχομένων που αναπτύχθηκαν και δημοσιεύτηκαν στους Καταλόγους Μεγάλων Έργων από το megalaerga.gr χωρίς την έγγραφη συναίνεση του megalaerga.gr.

Τιμές Προϊόντων

Οι τιμές που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μόνο γι’ αυτό, είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ), εκτός από τα έξοδα αποστολής.

Το www.megalaerga.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στα προϊόντα του σε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν κατά τη στιγμή της παραγγελία σας.

Προσφορές

Η Εταιρεία δύναται να αναρτά σε προκαθορισμένες θέσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφημίσεις προϊόντων ή και προσφορών μέσω διαφημιστικών εικόνων (banners).

Οι προσφορές που ισχύουν την ίδια περίοδο και αφορούν τα ίδια προϊόντα δεν μπορούν να συνδυαστούν (εκτός κάποιων εξαιρέσεων που θα επισημανθούν). Επιπλέον, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι εκπτώσεις και προσφορές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονική παραγγελία.

Ενημέρωση μέσω Newsletter – Διαφημίσεις

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δηλωθείσα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του πελάτη για την αποστολή ενημερωτικών newsletters για νέα προϊόντα, αλλαγές σε τιμές προϊόντων ή διάφορες προσφορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφ΄όσον ο πελάτης έχει συναινέσει να λαμβάνει ενημερωτικά newsletters. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διαγράψει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail) από τη λίστα παραληπτών του newsletter ανά πάσα στιγμή.

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) από έναν διακομιστή (web server) και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη όποτε επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Επιτρέπουν έτσι σε ιστοσελίδες, όπως το www.megalaerga.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτές, να βελτιώσουν την διαδικτυακή τους εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις τους, καθώς επισκέπτονται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.megalaerga.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Τα cookies μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας ενημερώσουν, μεταξύ άλλων, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης, να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας για τα οποία ενδέχεται να ενδιαφέρεστε περισσότερο, για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, αλλά και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του www.megalaerga.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.